Műegyetemi Digitális Archívum

3. Disszertációk (BME)

Permanent URI for this communityhttp://hdl.handle.net/10890/7

A disszertációkat az egyes doktori iskolák fogadják be. A doktori iskola az opponensi vélemények alapján dönt a nyilvános védés kitűzéséről és a disszertáció nyilvánosságra hozásáról. Sikeres védést követően a disszertáció nyilvános. Az eljárás során - méltányolható okból és meghatározott időtartamra - a disszertáció titkosnak minősíthető.

Browse